• 0216 307 09 29
  • Orta Mh. Nilay Sk. No:1/15 Fidan Sanayi Sitesi Tuzla/İSTANBUL

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken maliyetleri asgari düzeyde tutarak, ekonomik ve kaliteli hizmet sunup müşteri memnuniyetini maksimuma çıkarmak ve müşteri beklentilerinin üstüne çıkmak temel prensibimizdir.

1-Kalite Politikamızın Ana Hatları Şunlardır;

Müşterinin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri zamanında ve kaliteden ödün vermeden rakiplerimizle rekabet edebilecek maliyetle, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda gereken hızda yaparak, standarda ve yasal yükümlülüklere uygun şekilde sağlamak, tek seferde doğru hizmeti vermek ve gereken kalite düzeyine ulaşmak için;

Yangın söndürme ve can güvenliği ekipmanlarının satışı, servisi ve bakımı gibi faaliyet konumuzu oluşturan her aşamada aksaklıkları önleyici yöntemler üzerinde yoğunlaşarak;

  • Müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü önlemleri almayı,
  • Eğitimi ön planda tutarak sürekli iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı, taahhüt ederiz.

Firmamızda mevcut Kalite Sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve geliştirici önerilerde bulunmak tüm çalışanlarımızın görev ve sorumluluğundadır. Üst yönetim olarak tüm çalışanlarımıza kalite standartları gereği yapılan her uygulamada destek olacağımızı taahhüt ederiz.

1-Emniyet ve Çevre Koruma Politikası

KURTARIR DENİZCİLİK ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak, çalışanları için sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamayı ve aynı zamanda temiz bir çevre oluşturulması ve muhafaza edilmesi için gerekli önlemleri almayı şirket politikası olarak belirlemiştir.

Şirketimizin emniyetli bir şekilde işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için hedefleri aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir;

  • Bakım, Onarım ve Hizmet Faaliyetlerinde, emniyet ve emniyetli çalışma ortamı sağlamak,
  • Oluşabilecek tüm risklere karşı her türlü tedbiri almak,
  • Şirket personelinin, gerek normal ve gerekse acil durumlarda, emniyet ve çevre koruma açısından sahip olmaları gereken bilgi, tecrübe ve yeteneklerini geliştirmek.

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için, aşağıda sıraladığımız yöntemleri uygulayarak, gereken destek ve kaynağı sağlayacağımızı taahhüt ederiz;

  • Anlaşılabilir şekilde dokümante edilmiş bir eğitim sistemine bağlı kalarak, personelin emniyet bilincini, öz disiplinini ve sorumluluk duygusunu yüksek standartlara ulaştırmak.
  • Emniyet ve çevre koruma tedbirlerini geliştirmek için, çalışanların aktif bir şekilde katılımını sağlamak.
  • İlgili dokümanların dağıtımı ile tüm personeli, kendilerini, çalışma arkadaşlarını, şirketi ve çevrelerini etkileyebilecek tüm bilinen ve muhtemel tehlikeli olaylara karşı bilgilendirmek.

Tüm çalışanlarımızın, Emniyet ve Çevre koruma ile ilgili kurallara uygun hareket ederek, gerek kendilerinin ve gerekse arkadaşlarının, hizmet faaliyetlerinin çevrenin korunması açısından gerekli önlemleri almalarını beklediğimizi belirtmek isteriz.

Ayrıca, hiçbir ticarî kaygının yukarıda belirttiğimiz amaçların önüne geçirilmemesi gerektiğinin de altını çizmek isteriz.

2-Enerji ve Tasarruf Politikası

Yaşadığımız bu dönemde enerjinin ne kadar kısıtlı ve maliyetli olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu nedenle enerji tasarrufunu sağlamak ve enerjinin yanlış kullanımını engellemek için gereken tedbirler alınmıştır.